- JUBILÄUMSJAHR  2006  IN KALDENKIRCHEN -

 

 

 

 

 

 
DDL Editie Venlo - 8 april 2006
     
 
 
 
       2006 is voor Kaldenkirchen een feestjaar: 800 jaar geleden werd de plaatsnaam voor het eerst genoemd in een officieel geschrift, 150 jaar geleden kreeg het stadsrechten en 140 jaar geleden werd de treinverbinding met Venlo in gebruik genomen.


 

Station Kaldenkirchen populair bij Haile Selassie en drugstoeristenDOOR JOS BOUTEN

 

 
 
KALDENKIRCHEN

Liefhebbers van kolengestookte stoomtreinen moeten in het weekeinde van 12 en 13 augustus het Duitse nieuws in de gaten houden. Als alarmfase drie of vier voor bosbranden geldt, dan komen in dat weekeinde geen kolengestookte stoomtreinen naar Kaldenkirchen want de wet verbiedt dat in een dergelijke situatie.
       Maar dat oliegestookte stoomtreinen naar Kaldenkirchen komen, dat staat vast. Net zo goed als vaststaat dat vanuit allerlei windrichtingen historische treinen naar de grensplaats komen Want wie kent ze niet, de E23023, de V200 en de VT08 die in Kaldenkirchen te zien zullen zijn? Ook vanuit Rotterdam wordt materiaal verwacht, namelijk de SSN 23023 en 065018, waarbij de liefhebbers zich de vingers zullen aflikken.
       Althans, dat verwacht Axel Witzke van de Bürgerverein Kaldenkirchen, de grote drijfveer achter het gigantische feestjaar dat Kaldenkirchen dit jaar om verschillende redenen viert. Hoewel het 140-jarig bestaan van de spoorlijn Kaldenkirchen-Venlo in jaren het minst belangrijk is, neemt het stationsfeest een belangrijke, zo niet belangrijkste plek in tijdens het grote feestweekeinde in augustus. Want, zo legt Witzke uit, het spoorwegstation heeft in de geschiedenis van Kaldenkirchen een overheersende rol gespeeld. Kenners die weten dat de Rheingold naar Kaldenkirchen liep, die weten voldoende. De buurgemeente van Venlo en Tegelen was op twee na lange tijd het belangrijkste grensstation van Duitsland. Zó belangrijk dat in 1954 zelfs de toenmalige keizer Haile Selassie van Ethiopië er verzeild raakte. Nu zien omwonenden vooral jonge Duitsers uit de trein stappen die vervolgens te voet naar de door de gemeente Venlo aan de grens geplaatste koffieshops lopen.
       Als de spoorlijn KaldenkirchenVenlo 140 jaar bestaat, dan geldt dat mutatis mutandis ook voor de verbinding Venlo-Kaldenkirchen. De ingebruikname van de lijn was op 5 november 1866 aanleiding voor groot feest in Venlo. ’s Avonds werd het stadhuis in het licht gezet en begon een gigantisch feest op de markt. Inclusief vuurwerk en bal. Voor zover bekend zijn er anno 2006 in Venlo geen initiatieven om het heugelijke feit te vieren. Dat weerhoudt Axel Witzke er niet van om vanaf nu op zoek te gaan naar medestanders in Venlo. Want Witzke hoopt dat met name het stationsfeest in augustus veel, heel veel Nederlanders naar het Duitse stadje zullen trekken. Dat kan overigens vanuit verschillende windrichtingen ook per trein. Enkele historische exemplaren zullen speciaal naar Kaldenkirchen rijden.

 

 
Het station van Kaldenkirchen op ansichtkaart.
Bron: Bürgerverein Kaldenkirchen


       Achterliggende gedachte is dat pa en zoon de techniek gaan bekijken van de vele historische treintoestellen en dat moeders en hun dochters rechtstreeks naar de binnenstad gaan waar de winkels open zijn en een Middeleeuwse markt plaatsvindt. Speciaal voor dit doel is een evenementenbureau ingehuurd dat niet alleen marskramers in dienst heeft, maar ook een heuse beul, die korte metten zal maken met kleptomanen op de markt...
       Deze markt refereert aan het feit dat de naam Kaldenkirchen voor het eerst 800 jaar geleden werd vermeld in een oorkonde die opgemaakt werd ter gelegenheid van het huwelijk van graaf Gerhard IV van Geldern en dochter Margaretha van de Hertog van Brabant. Het grafmonument van de echtelieden bevindt zich overigens in de Munsterkerk in Roermond. De laatste reden om groot feest te vierden is het feit dat de Pruissische koning Friedrich Wilhelm IV 150 jaar geleden stadsrechten verleende aan Kaldenkirchen.
       

Het feest in augustus is slechts een klein onderdeel van het jaarprogramma.

Alle informatie over de vieringen in Kaldenkirchen is te vinden op internet: www.bahnhofsfestkaldenkirchen.de en www.bv-kaldenkirchen.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Zur Startseite von www.bv-kaldenkirchen.de